شرایط و ضوابط

این شرایط برای این وب سایت ، شرکت وابسته به این وب سایت و سایر وب سایت های این شرکت اعمال می شود ، از این پس JuanPescador نامیده می شود.

JuanPescador کاربران را در ارائه و یافتن خدمات تسهیل می کند. افراد و شرکت ها می توانند از طریق این سایت به عنوان یک ارائه دهنده خدمات و / یا مشتری با یکدیگر ارتباط متقابل داشته باشند. JuanPescador به هیچ وجه با محتوای این مخاطب ، محتوای ارائه یا هر گونه تعهدات ناشی از آن ارتباط ندارد. علاوه بر انطباق با موافقت نامه های متقابل ، خود کاربران نیز مسئولیت رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها را دارند.

JuanPescador می تواند بدون توضیح یا اطلاع و بدون تأیید هیچ گونه مسئولیتی ، از دسترسی کاربران به وب سایت و سیستم های خود خودداری کند و همچنین محتوای منتشر شده را از کاربران مسدود یا حذف کند.

با توجه به عملکرد وب سایت ها و محافظت از داده های کاربران این وب سایت ها ، JuanPescador موظف است تلاش خود را در زمینه طراحی و نظارت بر محافظت از این داده ها و حریم خصوصی و حتی الامکان به تشخیص خود انجام دهد. در صورت ارائه خدمات اضافی در این وب سایت ها ، مانند پرداخت خدمات ، این خدمات براساس شرایط طرف ارائه دهنده این خدمات انجام می شود.

خوان پسكادور موظف است در موارد لزوم در رفع مشكلات و يافتن راه حل ها به طور شفاف همكاري كند. در صورت ارائه خدمات اضافی در این وب سایت ها مانند خدمات پرداخت ، این خدمات براساس شرایط طرف ارائه دهنده این خدمات انجام می شود. JuanPescador موظف است در زمینه رفع مشکلات و یافتن راه حل همکاری شفاف داشته باشد.

با استفاده از وب سایت اعلام می کنید که با این شرایط و ضوابط موافق هستید.

راهنماییتون رو پیدا کنید