سوالات متداول

ما در اینجا به تعدادی از س importantالات مهم پاسخ داده ایم. اگر س orال یا نظر دیگری دارید ، خوشحال خواهیم شد که آن را دریافت کنیم. برای این کار از فرم تماس ما استفاده کنید.

مشتری ها
آسیب رسیدن به وسایل شما آزار دهنده است. اگر این انتظارات جبران نشود ، حتی آزار دهنده تر است. اکثر مددکاران به عنوان کارآفرین کار نمی کنند و در قبال خساراتی که هنگام کار به طور تصادفی برای شما وارد کرده اند مسئولیتی ندارند تعدادی از بیمه نامه های تمام خطر این خسارت را پوشش می دهند. مهم است که پیش از این در این مورد صریح باشید و در صورت لزوم سیاست دیگری را در پیش بگیرید.
کارگران محلی
جایی که کار است ممکن است آسیب ببیند. بیمه مسئولیت شما این خسارت را جبران نخواهد کرد. اگر کارآفرین هستید و بیمه مسئولیت دارید ، می توانید خسارت وارد شده به بیمه خود را گزارش دهید. اگر شخص خصوصی هستید ، خسارتی که به طور تصادفی متحمل می شوید در معرض خطر مشتری است. پیش از این با مشتری خود درمورد اینکه آیا بیمه خوبی دارند صحبت کنید یا خیر. و آیا خسارتی وارد شده است؟ همیشه این را به مشتری منتقل کنید زیرا صداقت بهترین سیاست است.
راهنماییتون رو پیدا کنید